Adolfa Bellaka synové, Moravská Ostrava


History

Company was established in 1876.


Information in the daily newspaper Brünner Zeitung, 21.01.1876:
Bei dem k. k. Kreis- als Handelsgerichte in Neutitschein wurden in das Handelsregister eingegetragen: Die Einzelnfirmen: Am 4. Jänner 1876. Adolf Bellak, Hauptniederlassung in Mähr.- Ostrau. Firmainhaber Adolf Bellak, Spirituosenerzeuger und Theeverkäufer in M.-Ostrau.
-----
C. k. Okresní soud jako obchodní soud v Novém Jičíně zapsal do obchodního rejstříku 4. ledna 1876: Adolf Bellak, hlavní sídlo v Mor.-Ostravě. Majitel společnosti Adolf Bellak, výrobce lihovin a prodejce čaje v M.-Ostrau.


Ad in the daily newspaper Lidové noviny, 07.07.1910:
Vymazána byla následující firma:
Dne 29. června 1910: Sídlo firmy: Mor. Ostrava. Znění firmy: Adolf Bellak.
Předmět závodu: Výroba lihovin a prodej čaje. Následkem zrušení obchodu.
C.K. krajský co obchodní soud (odd. III) v Nov. Jičíně. 28. června 1910.


Information in the daily newspaper Brünner Zeitung, 26.08.1919:
Eintragung einer Gesellschaftfirma.

Am 6. August 1919:
Sitz der Firma: Mähr.-Ostrau.
Firmawortlaut: Adolf Bellak's Söhne, Fabrik von Rum und feinen Lilören — Adolfa Belláka synové, továrna na rum a jemné likéry.
Betriebsgegenstand: Erzeugung von gebrannten geistigen Getränken aus kaltem Wege und Großhandel mit denselben.
Gesellschaftsform: Offene Handelsgesellschaft seit dem 1. Juli 1919.
Gesellschafter: Dr. chem. Leo Bellak, Kaufmann,
Richard Bellak, Kaufmann, und Alice Bellak, Handelsfrau, sämtliche in Mähr.-Ostrau.
Bertretungsbesugt: Der Firmawortlant wird von je zwei Geschäftsführern gemeinsam unterfertigt. Kreis- als handelsgericht Neutitschein, Abt. III, 6. August 1919.
-----
Registrace společnosti.
6. srpna 1919:
Sídlo společnosti: Moravská Ostrava
Název společnosti: Adolfa Bellak's Söhne, Fabrik von Rum und feinen likören - Adolfa Belláka synové, továrna na rum a jemné likéry.
Předmět podnikání: Výroba destilátů studenou cestou a jejich velkoobchod.
Korporátní forma: Otevřená obchodní společnost počínaje 1. červencem 1919.
Společníci: Dr. chem. Leo Bellak, obchodník, Richard Bellak, obchodník, a Alice Bellak, obchodnice, vše v Moravské Ostravě.
Podepisování: Název společnosti a podpis dvou jednatelů. Okresní soud jako obchodní soud v Novém Jičíně, oddíl III, 6. srpna 1919.


Record in the publication Adresář RČS, 1927:
Adolfa Bellaka synové, továrna na rum a jemné likéry (Dr. chem. Leo Bellak, Richard Bellak), Johannyho tř. 4, T 1118, P 303.613


Ad in the daily newspaper Lidové noviny, 16.12.1939:
Adolfa Bellaka synové, Moravská Ostrava, továrna na rum a jemné likéry


Record in the publication Adresář Protektorátu, 1939:
Bellaka synové, Adolfa, továrna na rum a jemné likéry (Dr. chem. Leo Bellak, Richard Bellak), Johannyho tř. 4Pictures gallery

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more