Adolfa Bellaka synové, Moravská Ostrava

Ad in the daily newspaper Lidové noviny, 07.07.1910


Text: Vymazána byla následující firma: Dne 29. června 1910: Sídlo firmy: Mor. Ostrava. Znění firmy: Adolf Bellak. Předmět závodu: Výroba lihovin a prodej čaje. Následkem zrušení obchodu. C.K. krajský co obchodní soud (odd. III) v Nov. Jičíně. 28. června 1910.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more