Otto Doktor, Praha-Vršovice

Brandy (193x) label by Vladimír Travlejev, Praha (printer)

Text: Brandy; Povol. výn. min. zdrav. č.j. 31772/722/7.10.1922; Otto Doktor, výroba likérů, Praha XIII, Na Louži 207

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more