Czech Republic

Home Labels Bottles News Awards Books Site Map About us Links Museums Vocabulary

Lihovar Mladá Boleslav

Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
I have a picture only:(
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Jemný rum tuzemský
Jemný rum tuzemský
Boleslavský rum
Boleslavský rum
Boleslavský rum
Boleslavský rum
Boleslavský rum
Boleslavský rum
Tuzemský rum konzumní
Tuzemský rum konzumní

I exhibit 10 of the 19 labels of my collection. Other labels differ only in details. Undisplayed labels are variations with minor differences.


History

Company was established in 1867.

[Source: The label]


Pictures gallery


Here are full texts from the labels

cz1684: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. I/4-20 002-361 1947

cz499: Likérka Mladoboleslavského lihovaru; 32%; Rum tuzemský; Povoleno minist. pro zásobování lidu výnosem ze dne 30. března 1923 č.j. 10.292; Travlejev; 340

cz146: MLAS; 40% tuzemský rum; Likérka Mladoboleslavského lihovaru; Povoleno min. pro zásob. lidu č.j. 10292/2757 z 30.3.1923

cz_162: MLAS; 40%; Tuzemský rum; Akciová společnost Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny, oddělení pro továrnu na likéry v Mladé Boleslavi

cz1763: Obsah: 0,45 Lt; Tuzemský rum; 40%; Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren; Pojizerské lihovary, n.p., Mladá Boleslav; TR, 220/4; Travlejev, 220/4

cz1287: 0,95 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; ÚN-MPP-29-54; Ministerstvo potravinář. průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren; Pojizerské lihovary, národní podnik, Mladá Boleslav; GT 02

cz1299: Ministerstvo potravinářského průmyslu; 40%; MPP Hlavní správa lihovarů; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; Obsah 0,95 l; ÚN - MPP - 185 - 55; Pojizerské lihovary, národní podnik, Mladá Boleslav

cz148: Ochraná známka; Boleslavský rum; Lihovar Mladá Boleslav; 38% - 0,5 l; založeno 1867; PN-01-92

cz509: Mladá Boleslav; Boleslavský rum; 0.5 l; 38%; 8594008930060

cz149: Boleslavský rum; Lihovar Mladá Boleslav; 38% - 1 l; Založeno 1867; PN-01-92

cz150: Tuzemský rum konzumní; Lihovar Mladá Boleslav; 40% - 1 l; Založeno 1867; PN 56 7007


Search in text on the labels

(?)
Find whole words instead of their parts (?)
Search in company information too (?)

Last modified: January 1, 2017 Created by Petr Hloušek
Hlouškovi  
Peter's Rum Labels

English Česky Deutsch/

TOPlist
Since 1997