Středočeské lihovary a drožďárny Kolín

Ad in the daily newspaper Rudé právo, September 5, 1948


Text: Středočeské lihovary a drožďárny, národní podnik Kolín, vznikly sloučením bývalých závodů lihovarských a drožďařských a mladoboleslavských závodů lihovarských, vyhláškou min. výživy ze dne 17. srpna 1948 a budou a dalšími 10 přidruženými národními likérkami, octárnou a výrobnami hořčice jedním z největších podniků sektoru lihovarského v ČSR.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more