Oscar Dudić, Wien

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1894


Text: Dadic Oszkár és társ., nagy külföldi bor-kereskedők Bécsben, a bécsi keresk. s iparkamaránál 1894. évi február hó 15-én d. u. 1 óra 35 p.-kor belajstromoztatták bécsi nagy borkereskedésük részére, még pedig a 4028. ós 4029. k. sz. külföldi borra, a 4030. k. sz. pedig rumra alkalmazandó s itt 4028., 4029. és 4030. kam. sorszám alatt ábrázolt védjegyeiket a palaczkokon czimlapul alkalmazzák. 4658. lajstr. szám, V. csoport, 966. lap.

English: Oscar Dadic & Co., large foreign wine merchants in Vienna, the Vienna merchant. at the Chamber of Commerce on February 15, 1894 d. u. At 1:35 p.m., they were booked for their big wine shop in Vienna, and also at 4028. and 4029. k. s. foreign wine, k. 4030. s. and it applies to rum and here 4028., 4029 and 4030. kam. their trademarks depicted under serial numbers are used on the front of the bottles. 4658. register number, group V, page 966.

<< Vorher

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website erzielen. Mehr erfahren