Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava

  rum z Česka od 65 Kč

Rumové etikety

Tuzemský rum - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz1345)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz1345)

90 x 100 mm (3.5" x 3.9")
Jemný Rum Tuzemský - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz691)
Jemný Rum Tuzemský

Jemný Rum Tuzemský (cz691)

74 x 98 mm (2.9" x 3.8")
Jemný Rum Tuzemský - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz972)
Jemný Rum Tuzemský

Jemný Rum Tuzemský (cz972)

94 x 121 mm (3.7" x 4.8")

Historie

Historie vzniku konzervárny v Opavě zasahuje do druhé poloviny 19.století. Firma Emanuel LICHTWITZ - výrobce rosolky a likérů byla založena v r. 1861 v Opavě a v r. 1863 byla zapsána do obchodního rejstříku pod názvem "Em. LICHTWITZ". Po znárodnění v létech 1948-1949 byl závod začleněn do národního majetku podniku Slezský lihovárenský průmysl, později Slezské lihovary, národní podnik Ostrava. Postupně od r. 1953 do r. 1958 docházelo k útlumu a posléze ke zrušení výroby lihovin. Postupně byla tato výroba nahrazována konzervárenskou výrobou - výroba sterilovaných okurek, zelí, kompotů, octa a masových konzerv. Od r. 1992 byl sortiment výrobků doplněn o výrobu cestovního občerstvení - paštik. Postupem doby docházelo v důsledku privatizace a restrukturalizace ke změnám vlastnických vztahů a společnost prošla několika etapami organizačních změn (Severomoravské lihovary a konzervárny, SELIKO n. p., SELIKO a.s.)

Všechny uvedené změny vyústily v ustavení akciové společnosti. SELIKO Opava a.s.. která vznikla dne 8.11.1999 jako samostatná dceřinná akciová společnost SELIKO a.s. Svou činnost takto nově vzniklá společnost započala dne 1.6.2000. K tomu datu současně došlo v souvislosti s odkupem a instalací technologií z bývalého závodu SELIKO a.s. ve Frýdku Místku (výroba ovocných pomazánek) k rozšíření nabídky potravinářského sortimentu o program ovocných pomazánek v malo i velkospotřebitelském balení.

[Zdroj: Seliko, cit. 2006]

Rodina Lichtwitz

Široce rozvětvená rodina původem z Osoblahy. Někteří ze členů rodiny se zabývali výrobou likérů jak v Krnově, tak i v Opavě. V matrice je zaznamenán roku 1921 sňatek Leo Becka s Hildou Lichtwitz. Tyto dvě spřízněné rodiny také společně podnikaly – v Krnově sídlila likérka Beck&Lichtwitz.


Vedle textilní výroby, pro kterou se městu dostalo názvu ”Slezský Manchester”, byla v Krnově dalším důležitým odvětvím s téměř stoprocentní židovskou účastí výroba likérů. Nejstarší likérku založil roku 1854 Adolf Pollak, k dalším likérníkům patřili např. Jakob Bäuml, Ferdinand Lichtwitz, Langer&Rösner, Heinrich Reik a zejména pak Siegfried Gessler, dvorní c. a k. dodavatel likéru ”Altvater” (Praděd)...


V roce 1899 měl výrobce titul 'C. a k. dvorní dodavatel' (k.u.k. Hoflieferant).


Záznam v publikaci Catalog der Ausstellung, 1873:
Lichtwitz E. & Comp., k.k. Hofliefernten, Rum- und Liqueur-Fabrik. Liqueure. Als Juror ausser Concurs. Markenschutz. Silb. Medaille Paris 1867. Niederlage: Wien, I., Schottengasse 6. Agenturen in Lemberg, Czernowitz, Brünn, Wien, Pest, Neusatz, Raab, Temesvar, Kaschau, Bozen, Hamburg, Berlin, Bukarest und Odesa.Galerie obrázků

Ilustrace
1873
Ilustrace
1892
Ilustrace
1898
Ilustrace
Kümmel
Ilustrace
Kmínka

Zde jsou plné texty z etiket

cz1345: 0,95 lt; 40%; SMC 76 Kčs; ÚN-MPP-29-54; MPPV - HS lihovarů a škrobáren; Slezské lihovary a škrobárny, národní podnik, závod ELCO, Opava; Pov. podle vl. n. č. 377/1920 Sb. pod č. I/4-9.308/45-1946; GT 01

cz691: Jemný Rum Tuzemský; 40%; Slezské lihovary, národní podnik, Závod Elco, Opava

cz972: Jemný Rum Tuzemský; 40%; Slezské lihovary, národní podnik, Závod Elco, Opava

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies