Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava

  rum z Česka od 159 Kč

Rumové etikety

Tuzemský rum - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz1345)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz1345)

90 x 100 mm (3.5" x 3.9")
Jemný Rum Tuzemský - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz691)
Jemný Rum Tuzemský

Jemný Rum Tuzemský (cz691)

74 x 98 mm (2.9" x 3.8")
Jemný Rum Tuzemský - Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava (cz972)
Jemný Rum Tuzemský

Jemný Rum Tuzemský (cz972)

94 x 121 mm (3.7" x 4.8")

Historie

Historie vzniku konzervárny v Opavě zasahuje do druhé poloviny 19.století. Firma Emanuel LICHTWITZ - výrobce rosolky a likérů byla založena v r. 1861 v Opavě a v r. 1863 byla zapsána do obchodního rejstříku pod názvem "Em. LICHTWITZ". Po znárodnění v létech 1948-1949 byl závod začleněn do národního majetku podniku Slezský lihovárenský průmysl, později Slezské lihovary, národní podnik Ostrava. Postupně od r. 1953 do r. 1958 docházelo k útlumu a posléze ke zrušení výroby lihovin. Postupně byla tato výroba nahrazována konzervárenskou výrobou - výroba sterilovaných okurek, zelí, kompotů, octa a masových konzerv. Od r. 1992 byl sortiment výrobků doplněn o výrobu cestovního občerstvení - paštik. Postupem doby docházelo v důsledku privatizace a restrukturalizace ke změnám vlastnických vztahů a společnost prošla několika etapami organizačních změn (Severomoravské lihovary a konzervárny, SELIKO n. p., SELIKO a.s.)

Všechny uvedené změny vyústily v ustavení akciové společnosti. SELIKO Opava a.s.. která vznikla dne 8.11.1999 jako samostatná dceřinná akciová společnost SELIKO a.s. Svou činnost takto nově vzniklá společnost započala dne 1.6.2000. K tomu datu současně došlo v souvislosti s odkupem a instalací technologií z bývalého závodu SELIKO a.s. ve Frýdku Místku (výroba ovocných pomazánek) k rozšíření nabídky potravinářského sortimentu o program ovocných pomazánek v malo i velkospotřebitelském balení.

[Zdroj: Seliko, cit. 2006]

Rodina Lichtwitz

Široce rozvětvená rodina původem z Osoblahy. Někteří ze členů rodiny se zabývali výrobou likérů jak v Krnově, tak i v Opavě. V matrice je zaznamenán roku 1921 sňatek Leo Becka s Hildou Lichtwitz. Tyto dvě spřízněné rodiny také společně podnikaly – v Krnově sídlila likérka Beck&Lichtwitz.


Vedle textilní výroby, pro kterou se městu dostalo názvu ”Slezský Manchester”, byla v Krnově dalším důležitým odvětvím s téměř stoprocentní židovskou účastí výroba likérů. Nejstarší likérku založil roku 1854 Adolf Pollak, k dalším likérníkům patřili např. Jakob Bäuml, Ferdinand Lichtwitz, Langer&Rösner, Heinrich Reik a zejména pak Siegfried Gessler, dvorní c. a k. dodavatel likéru ”Altvater” (Praděd)...Galerie obrázků

Ilustrace
Kümmel
Ilustrace
Kmínka

Zde jsou plné texty z etiket

cz1345: 0,95 lt; 40%; SMC 76 Kčs; ÚN-MPP-29-54; MPPV - HS lihovarů a škrobáren; Slezské lihovary a škrobárny, národní podnik, závod ELCO, Opava; Pov. podle vl. n. č. 377/1920 Sb. pod č. I/4-9.308/45-1946; GT 01

cz691: Jemný Rum Tuzemský; 40%; Slezské lihovary, národní podnik, Závod Elco, Opava

cz972: Jemný Rum Tuzemský; 40%; Slezské lihovary, národní podnik, Závod Elco, Opava

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies