Česká republika

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov

  rum z Česka od 259 Kč

Rum tuzemský
Rum tuzemský
Jemný tuzemský rum
Jemný tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Rum
Rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Jemný rum tuzemský
Jemný rum tuzemský
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Bahama rum
Bahama rum
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Jemný rum tuzemský
Jemný rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Vánoční
Vánoční
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Rum tuzemský
Bernardýn
Bernardýn

Vystavuji zde 19 z 106 etiket mé sbírky. Ostatní etikety se liší pouze v drobnostech.

Mé plné láhve

Click to enlarge

Bernardýn

Click to enlarge

Bernardýn


Historie

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Zborovicko-Kojetínské cukrovary".


V Lihovarské ročence 1937 je uvedena "Radvanická rafinerie lihu, výroba octa a likérů" založení 1863.


V Lihovarské ročence 1937 je uvedena "Akciová společnost pro lihový průmysl" ve Svinově.


Stejně jako byl ve Francii v roce 1853 položen základ skupiny Lesaffre, byla ve stejném roce zahájena i výroba droždí v Olomouci. O mnoho let dříve, než započala provoz drožďárna v Olomouci – Hodolanech (současné sídlo společnosti Lesaffre Česko), vyráběly droždí v tomto kraji už dvě továrny, obě s dlouholetou tradicí – drožďárna v Hejčíně a drožďárna v Pavlovičkách (dříve Pavlovice u Olomouce).

Základy výroby droždí v Olomouci byly tudíž položeny již v období Rakouska–Uherska. První drožďárna v Hejčíně u Olomouce byla založena v roce 1853 bratry Abrahamem a Heřmanem Mayi. Drožďárna byla přistavena k lihovaru, který byl otevřen o 2 roky dříve. Později byl postaven i cukrovar s rafinerií cukru, a tak vznikla firma s názvem „Hatscheiner Zucker-, Spiritus- und Presshefenfabrik der Brüder A.&H. May“, která patřila mezi nejvýznamnější potravinářské závody na střední Moravě. Rodina Mayů vyráběla droždí v Olomouci Hejčíně až do r. 1939, kdy po obsazení Československa prohlásili Němci Hejčínský cukrovar, lihovar a drožďárnu za židovský majetek, a ten byl zkonfiskován.

Druhá významná drožďárna byla téměř ve stejném období v roce 1854 založena v Pavlovicích u Olomouce Salomonem Singrem a Leopoldem Hamburgrem. V roce 1922 byl na návrh koncesionářů firmy závod zakcionován pod názvem „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“, kteří byli k tomuto kroku vedeni snahou cukrovarů získat vlastní podnik, ve kterém by mohly zpracovávat vedlejší produkt – melasu. O deset let později byla „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“ sloučena s „Rolnickým lihovarem a drožďárnou v Litovli“ a veškerá výroba droždí byla převedena do Olomouce. V drožďárně byly za řadu let provozu vyřešeny mnohé problémy technicko-výrobního rázu, takže drožďárna získala v drožďárenském světě prvotřídní pověst a uznání. Její techničtí pracovníci byli jako konzultanti povoláváni do ciziny, jejich služeb bylo využíváno v Německu, Francii, Maďarsku, Itálii atd., nebo naopak, téměř každoročně do olomoucké drožďárny přijížděli odborníci z ciziny na praxi. V důsledku událostí roku 1939 však rezignovala na své funkce většina členů správní a dozorčí rady a drožďárna se dostala pod německou správu.

V r. 1945 byly obě drožďárny v Hejčíně i Pavlovičkách znárodněny a byly včleněny do národního podniku „Hanácké závody lihovarské a drožďařské“, ty pak byly po pěti letech přejmenovány na n.p. „Hanácké lihovary a drožďárny“. V rámci krajské reorganizace v roce 1960 byl vytvořen národní podnik pod názvem „Severomoravské lihovary a konzervárny“, který od roku 1966 nesl název „SELIKO n.p. Olomouc“. Politická situace po roce 1945 nepřála rozvoji potravinářského průmyslu, takže výroba droždí v obou drožďárnách technicky i technologicky zaostávala. První nová drožďárna v Československu byla postavena až v roce 1976, a to právě v Olomouci - Hodolanech, s roční kapacitou 8.000 tun lisovaného droždí. V témže roce byla ukončena výroba droždí v obou olomouckých drožďárnách v Hejčíně i v Pavlovičkách.

V listopadu 1989 došlo v Československu opět ke změně politických poměrů a postupně byla zahájena privatizace státních podniků. V roce 1992 vznikla státní akciová společnost SELIKO, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem byl Fond národního majetku České republiky a společnost byla zařazena do tzv. „velké privatizace“. Začátkem roku 1999 byla z akciové společnosti SELIKO vyčleněna jako samostatná akciová společnost drožďárna s novým názvem „Česká drožďárenská společnost“...

[Zdroj: Lesaffre Česká republika, cit. 2016]


Zde jsou plné texty z etiket

cz1329: 40%; Rum tuzemský; Hanácké lihovary a drožďárny, národní podnik Olomouc - závod Přerov; Pov. dle vl. nař. č.j. 377/1920 Sb. z. a n. č.j. L. 3551/636/1939; NARPA 330; NARPA; 330

cz980: Ministerstvo potravinářského průmyslu, HS lihovarů a škrobáren; 0.95 lt; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; ÚN-MPP 185-55; 40%; Hanácké lihovary a drožďárny, nár. pod., Olomouc, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. 1/4-20 002-961 1947; SMT 01 55 6626

cz1268: Ministerstvo potravinářského průmyslu, HS lihovarů a škrobáren; 0.45 lt; Rum tuzemský; UN-MPP 29-54; 40%; Hanácké lihovary a drožďárny, nár. pod., Olomouc, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. 1/6-20 002-961 1947; SMT 01 55 9182 6625

cz641: 0.45 lt; UN-MPP 29 54; Tuzemský rum; 40%; Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren, Hanácké lihovary a drožďárny, národní podnik, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 21 766 / 1689, 1921 z 11.6.1921

cz1270: 0.45 lt; SMC 30.- Kčs; SLK; 40%; Rum tuzemský; ÚNK 567081; Severomoravské lihovary a konzervárny, n.p., Olomouc; závod Přerov; T-06*10604 MTZ 32

cz1587: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hl. správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. 1/4-20 002-961 1947; Obsah 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; Slezské lihovary, n.p., Ostrava, závod 'Collo' - Místek

cz198: SELIKO; 40%; Jemný Rum Tuzemský; ON 56 7082; 0,45 l, MC Kčs 34.50; 0,95 l, MC Kčs 71,-; Seliko, národní podnik, Olomouc, závod Svinov, provoz Radvanice

cz1330: ÚN-MPP-188-55; 0,45 l; Jemný rum tuzemský; Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren; Slezské lihovary, národní podnik, závod Radvanice, Ostrava-Radvanice

cz405: SELIKO; 40%; Tuzemský rum; ON 56 7081; 0,95 l, MC 62,- Kčs; 0,45 l, MC 30,- Kčs; Seliko, n.p., Olomouc, závod Svinov, provoz Radvanice

cz482: SELIKO; 40%; Rum tuzemský; Obsah 0,45 l; ON 56 7081; Kčs 30; Seliko, n.p., Olomouc, závod Ostrava-Svinov, provoz Radvanice; 1972 1973 1974 1975

cz1752: Bílý jemný Bahama rum; 38%; ON 56 7008; Obsah 0,5 l; SELIKO, n.p. Olomouc, provoz DOLANY; 50,- Kčs

cz235: SELIKO; Rum tuzemský; Kčs 100.-; ON 56 7081; Obsah 1 l; 40%; Seliko, n.p., Olomouc, závod Ostrava-Svinov, Provoz Radvanice; 1980 1981 1982

cz234: SELIKO; Rum tuzemský; ON 56 7081; Obsah 0,5 l; 40%; Kčs 33,50; Seliko, n.p., Olomouc, závod Frýdek-Místek; 1976 1977 1978 1979

cz619: SELIKO; Jemný rum tuzemský; 40%; 0.5 l, 38.50 Kčs; Seliko, n.p., Olomouc, závod Svinov, provoz Ostrava-Radvanice; ON 56 7082

cz240: SELIKO; Rum tuzemský 40%; Obsah 0,5 l; PN 56 7007; Vyrábí Seliko Olomouc; 8593864021202

cz188: 38%; 0,5 l; Tuzemský rum vánoční; SELIKO a.s., Likérka Frýdek-Místek; PN 56 7007-OL; 8593864043617

cz189: SELIKO; Rum tuzemský; Likérka Frýdek-Místek; PN 567 007-OL; 40%; 0,5 l; 8593864021202

cz204: 38%; 0,5 l; Rum tuzemský; SELIKO, a.s., likérka Dolany; PN 56 7007-OL; 8593864044775

cz196: 40%; 0,5 l; Bernardýn; PN 56 7007-OL; Tuzemský rum; Seliko a.s. Olomouc; 8593864048018

cz~10: Bernardýn; Tuzemský rum; Vyrábí: Seliko a.s., Hodonínská 32, Olomouc 772 48, Likérka Dolany, Česká republika; Dováža: Seliko Slovakia s.r.o., Jarmočná 73, 992 01 Modrý Kameň; Zloženie: jemný lieh, cukor, aromatické látky, farbivo E150a; Složení: etanol, cukr, aromatické látky, barva E150a; 40%; 0.2 l e; 8 593864 047356

cz~76: 37.5%; 0.5 e; Bernardýn; Tuzemský rum; Datum výroby; Vyrábí: Seliko a.s., Hodonínská 32, Olomouc 772 48, Likérka Dolany, Česká republika; Dováža: Seliko Slovakia s.r.o., Jarmočná 73, 992 01 Modrý Kameň; Zloženie: jemný lieh, cukor, aromatické látky, farbivo E150a; Složení: etanol, cukr, aromatické látky, barva E150a;; 8591348000422


Hledání v textech na etiketách

(?) Rozšířený dotaz
Části slov (min 2 znaky) nebo celá slova Hledat celá slova místo částí slov (?)

Poslední úpravy: 19.5.2017 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997