Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov

  rum z Česka od 199 Kč
fullCollId

Rumové etikety

Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1329)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz1329)

95 x 118 mm (3.7" x 4.6")
Jemný tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz980)
Jemný tuzemský rum

Jemný tuzemský rum (cz980)

106 x 121 mm (4.2" x 4.8")
Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1268)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz1268)

90 x 101 mm (3.5" x 4")
Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz641)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz641)

89 x 100 mm (3.5" x 3.9")
Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1270)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz1270)

89 x 99 mm (3.5" x 3.9")
Rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1587)
Rum

Rum (cz1587)

72 x 101 mm (2.8" x 4")
Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz198)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz198)

80 x 114 mm (3.1" x 4.5")
Jemný rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1330)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz1330)

72 x 96 mm (2.9" x 3.8")
Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz405)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz405)

89 x 99 mm (3.5" x 3.9")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz482)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz482)

85 x 101 mm (3.4" x 4")
Bahama rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz1752)
Bahama rum

Bahama rum (cz1752)

100 x 120 mm (3.9" x 4.7")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz235)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz235)

100 x 121 mm (3.9" x 4.8")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz234)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz234)

84 x 102 mm (3.3" x 4")
Jemný rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz619)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz619)

85 x 101 mm (3.3" x 4")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz240)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz240)

99 x 122 mm (3.9" x 4.8")
Vánoční - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz188)
Vánoční

Vánoční (cz188)

100 x 121 mm (3.9" x 4.8")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz189)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz189)

99 x 120 mm (3.9" x 4.7")
Rum tuzemský - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz204)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz204)

99 x 111 mm (3.9" x 4.4")
Bernardýn - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz196)
Bernardýn

Bernardýn (cz196)

99 x 120 mm (3.9" x 4.7")

Mé láhve plné rumu

Bernardýn - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz~10)
Bernardýn

Bernardýn (cz~10)

Bernardýn - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz~76)
Bernardýn

Bernardýn (cz~76)

Tuzemský rum - Seliko, Olomouc, Dolany a Přerov (cz~277)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz~277)


Historie

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Zborovicko-Kojetínské cukrovary".


V Lihovarské ročence 1937 je uvedena "Radvanická rafinerie lihu, výroba octa a likérů" založení 1863.


V Lihovarské ročence 1937 je uvedena "Akciová společnost pro lihový průmysl" ve Svinově.


Stejně jako byl ve Francii v roce 1853 položen základ skupiny Lesaffre, byla ve stejném roce zahájena i výroba droždí v Olomouci. O mnoho let dříve, než započala provoz drožďárna v Olomouci – Hodolanech (současné sídlo společnosti Lesaffre Česko), vyráběly droždí v tomto kraji už dvě továrny, obě s dlouholetou tradicí – drožďárna v Hejčíně a drožďárna v Pavlovičkách (dříve Pavlovice u Olomouce).

Základy výroby droždí v Olomouci byly tudíž položeny již v období Rakouska–Uherska. První drožďárna v Hejčíně u Olomouce byla založena v roce 1853 bratry Abrahamem a Heřmanem Mayi. Drožďárna byla přistavena k lihovaru, který byl otevřen o 2 roky dříve. Později byl postaven i cukrovar s rafinerií cukru, a tak vznikla firma s názvem „Hatscheiner Zucker-, Spiritus- und Presshefenfabrik der Brüder A.&H. May“, která patřila mezi nejvýznamnější potravinářské závody na střední Moravě. Rodina Mayů vyráběla droždí v Olomouci Hejčíně až do r. 1939, kdy po obsazení Československa prohlásili Němci Hejčínský cukrovar, lihovar a drožďárnu za židovský majetek, a ten byl zkonfiskován.

Druhá významná drožďárna byla téměř ve stejném období v roce 1854 založena v Pavlovicích u Olomouce Salomonem Singrem a Leopoldem Hamburgrem. V roce 1922 byl na návrh koncesionářů firmy závod zakcionován pod názvem „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“, kteří byli k tomuto kroku vedeni snahou cukrovarů získat vlastní podnik, ve kterém by mohly zpracovávat vedlejší produkt – melasu. O deset let později byla „Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci“ sloučena s „Rolnickým lihovarem a drožďárnou v Litovli“ a veškerá výroba droždí byla převedena do Olomouce. V drožďárně byly za řadu let provozu vyřešeny mnohé problémy technicko-výrobního rázu, takže drožďárna získala v drožďárenském světě prvotřídní pověst a uznání. Její techničtí pracovníci byli jako konzultanti povoláváni do ciziny, jejich služeb bylo využíváno v Německu, Francii, Maďarsku, Itálii atd., nebo naopak, téměř každoročně do olomoucké drožďárny přijížděli odborníci z ciziny na praxi. V důsledku událostí roku 1939 však rezignovala na své funkce většina členů správní a dozorčí rady a drožďárna se dostala pod německou správu.

V r. 1945 byly obě drožďárny v Hejčíně i Pavlovičkách znárodněny a byly včleněny do národního podniku „Hanácké závody lihovarské a drožďařské“, ty pak byly po pěti letech přejmenovány na n.p. „Hanácké lihovary a drožďárny“. V rámci krajské reorganizace v roce 1960 byl vytvořen národní podnik pod názvem „Severomoravské lihovary a konzervárny“, který od roku 1966 nesl název „SELIKO n.p. Olomouc“. Politická situace po roce 1945 nepřála rozvoji potravinářského průmyslu, takže výroba droždí v obou drožďárnách technicky i technologicky zaostávala. První nová drožďárna v Československu byla postavena až v roce 1976, a to právě v Olomouci - Hodolanech, s roční kapacitou 8.000 tun lisovaného droždí. V témže roce byla ukončena výroba droždí v obou olomouckých drožďárnách v Hejčíně i v Pavlovičkách.

V listopadu 1989 došlo v Československu opět ke změně politických poměrů a postupně byla zahájena privatizace státních podniků. V roce 1992 vznikla státní akciová společnost SELIKO, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem byl Fond národního majetku České republiky a společnost byla zařazena do tzv. „velké privatizace“. Začátkem roku 1999 byla z akciové společnosti SELIKO vyčleněna jako samostatná akciová společnost drožďárna s novým názvem „Česká drožďárenská společnost“...Zde jsou plné texty z etiket

cz1329: 40%; Rum tuzemský; Hanácké lihovary a drožďárny, národní podnik Olomouc - závod Přerov; Pov. dle vl. nař. č.j. 377/1920 Sb. z. a n. č.j. L. 3551/636/1939; NARPA 330

cz980: Ministerstvo potravinářského průmyslu, HS lihovarů a škrobáren; 0.95 lt; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; ÚN-MPP 185-55; 40%; Hanácké lihovary a drožďárny, nár. pod., Olomouc, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. 1/4-20 002-961 1947; SMT 01 55 6626

cz1268: Ministerstvo potravinářského průmyslu, HS lihovarů a škrobáren; 0.45 lt; Rum tuzemský; UN-MPP 29-54; 40%; Hanácké lihovary a drožďárny, nár. pod., Olomouc, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. 1/6-20 002-961 1947; SMT 01 55 9182 6625

cz641: 0.45 lt; UN-MPP 29 54; Tuzemský rum; 40%; Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren, Hanácké lihovary a drožďárny, národní podnik, provoz Dolany; Povoleno podle vl. nař. č. 21 766 / 1689, 1921 z 11.6.1921

cz1270: 0.45 lt; SMC 30.- Kčs; SLK; 40%; Rum tuzemský; ÚNK 567081; Severomoravské lihovary a konzervárny, n.p., Olomouc; závod Přerov; T-06*10604 MTZ 32

cz1587: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hl. správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. 1/4-20 002-961 1947; Obsah 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; Slezské lihovary, n.p., Ostrava, závod 'Collo' - Místek

cz198: SELIKO; 40%; Jemný Rum Tuzemský; ON 56 7082; 0,45 l, MC Kčs 34.50; 0,95 l, MC Kčs 71,-; Seliko, národní podnik, Olomouc, závod Svinov, provoz Radvanice

cz1330: ÚN-MPP-188-55; 0,45 l; Jemný rum tuzemský; Ministerstvo potravinářského průmyslu, hlavní správa lihovarů a škrobáren; Slezské lihovary, národní podnik, závod Radvanice, Ostrava-Radvanice

cz405: SELIKO; 40%; Tuzemský rum; ON 56 7081; 0,95 l, MC 62,- Kčs; 0,45 l, MC 30,- Kčs; Seliko, n.p., Olomouc, závod Svinov, provoz Radvanice

cz482: SELIKO; 40%; Rum tuzemský; Obsah 0,45 l; ON 56 7081; Kčs 30; Seliko, n.p., Olomouc, závod Ostrava-Svinov, provoz Radvanice; 1972 1973 1974 1975

cz1752: Bílý jemný Bahama rum; 38%; ON 56 7008; Obsah 0,5 l; SELIKO, n.p. Olomouc, provoz DOLANY; 50,- Kčs

cz235: SELIKO; Rum tuzemský; Kčs 100.-; ON 56 7081; Obsah 1 l; 40%; Seliko, n.p., Olomouc, závod Ostrava-Svinov, Provoz Radvanice; 1980 1981 1982

cz234: SELIKO; Rum tuzemský; ON 56 7081; Obsah 0,5 l; 40%; Kčs 33,50; Seliko, n.p., Olomouc, závod Frýdek-Místek; 1976 1977 1978 1979

cz619: SELIKO; Jemný rum tuzemský; 40%; 0.5 l, 38.50 Kčs; Seliko, n.p., Olomouc, závod Svinov, provoz Ostrava-Radvanice; ON 56 7082

cz240: SELIKO; Rum tuzemský 40%; Obsah 0,5 l; PN 56 7007; Vyrábí Seliko Olomouc; 8593864021202

cz188: 38%; 0,5 l; Tuzemský rum vánoční; SELIKO a.s., Likérka Frýdek-Místek; PN 56 7007-OL; 8593864043617

cz189: SELIKO; Rum tuzemský; Likérka Frýdek-Místek; PN 567 007-OL; 40%; 0,5 l; 8593864021202

cz204: 38%; 0,5 l; Rum tuzemský; SELIKO, a.s., likérka Dolany; PN 56 7007-OL; 8593864044775

cz196: 40%; 0,5 l; Bernardýn; PN 56 7007-OL; Tuzemský rum; Seliko a.s. Olomouc; 8593864048018

cz~10: Bernardýn; Tuzemský rum; Vyrábí: Seliko a.s., Hodonínská 32, Olomouc 772 48, Likérka Dolany, Česká republika; Dováža: Seliko Slovakia s.r.o., Jarmočná 73, 992 01 Modrý Kameň; Zloženie: jemný lieh, cukor, aromatické látky, farbivo E150a; Složení: etanol, cukr, aromatické látky, barva E150a; 40%; 0.2 l e; 8 593864 047356; 8593864047356

cz~76: 37.5%; 0.5 e; Bernardýn; Tuzemský rum; Datum výroby; Vyrábí: Seliko a.s., Hodonínská 32, Olomouc 772 48, Likérka Dolany, Česká republika; Dováža: Seliko Slovakia s.r.o., Jarmočná 73, 992 01 Modrý Kameň; Zloženie: jemný lieh, cukor, aromatické látky, farbivo E150a; Složení: etanol, cukr, aromatické látky, barva E150a;; 8591348000422

cz~277: C109; 97; Tuzemský rum; Seliko Dolany

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies