Česká republika

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

Slezské škrobárny a lihovary, Opava

  rum z Česka od 259 Kč

Černý rum
Černý rum

Vystavuji zde 1 z 2 etiket mé sbírky. Ostatní etikety se liší pouze v drobnostech.


Historie

Hospodářství Dolních Životic příznivě ovlivnilo vybudování a zprovoznění nového lihovaru v roce 1908, který dal postavit hrabě Razumovský pro potřebu zpracování produkce brambor i obilí vlastního velkostatku. Lihovar postupně rozšířil svoji výrobní kapacitu a sloužil i pro potřeby místních zemědělců a později i zemědělců okolních obcí. V březnu 1925 bylo utvořeno lihovarnické družstvo složené z 50 členů se 170 podíly. Družstvo neslo název "Družstevní lihovar v Dolních Životicích zapsané společenstvo s r. o.". Jeho zakládající představenstvo mělo toto složení: správce velkostatku Augustin Gebauer (za Ondřeje Razumovského), Josef Tenglér, Antonín Jasoněk, Gebhard Grohmann, Leopold Vlček, Josef Pavelek, Jan Barteska, Alois Čech a první správce lihovaru Jan Bluma. Počet členů a počet podílů se postupně rozšiřoval i o zemědělce z Hertic, Litultovic, Jezdkovic, Štáblovic, Mikolajic a Slavkova. Značný rozkvět lihovaru nastal od roku 1928 za správce Jindřicha Valoucha. V roce 1933 vznikla na návrh správce a tehdejšího představenstva lihovarnického družstva samostatná družstevní pekárna "Panes", která byla umístěna v k tomu účelu upravené budově proti lihovaru. Obě družstva působila v Životicích déle než dvě desetiletí. Lihovarnická družstevní společnost s r. o. ukončila svou úspěšnou činnost v roce 1954 po zahájení socializace vesnice a po ustavení JZD. V současně době je v budově lihovaru provozovna Slezských škrobáren a lihovarů, vedená pod názvem "Opamyl."

[Zdroj: Dolní Životice, cit. 2005]


Zde jsou plné texty z etiket

cz184: Slezské Škrobárny a lihovary Opava s.r.o.; Obsah 1 l; PN608; Černý rum; 38%; Opamyl; Přibarveno


Hledání v textech na etiketách

(?)
Hledat celá slova místo částí slov (?)
Hledat také v informacích o společnosti (?)

Poslední úpravy: 9.10.2005 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997