Braun Testverek, Budapest

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1898


Text: 10816. Braun testvérek gyárosok Budapesten, a budapesti kereskedelmi s iparkamaránál 1897. évi október hó 25-én déli 12 órakor l.elajstromoztatták budapesti gyáruk részére, még pedig rumra alkalmazandó s itt 5076. kam. sorszám alatt ábrázolt védjegyükét A. és B. részét a palaczkok oldalaira alkalmazzák, C. részét pedig staniolba préselve a palaczkok nyakán ős a dugó boritójául alkalmazzák. 10816. lajstrom-szám, V. csoport, 1992. lap.

English: The Braun brothers, manufacturers in Budapest, were registered at the Budapest Chamber of Commerce and Industry on October 25, 1897 at 12:00 noon for their Budapest factory, also applicable to rum, here chamber 5076. parts A and B of their trademark depicted under serial number are used on the sides of the bottles, and part C is pressed into tinfoil and used as a cork cover on the neck of the bottles. Register number 10816, group V, sheet 1992.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more