Slovlik, Leopoldov

  rumy z celého světa
fullCollId

Rumové etikety

Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk233)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk233)

108 x 134 mm (4.2" x 5.3")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk97)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk97)

99 x 126 mm (3.9" x 4.9")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk192)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk192)

94 x 120 mm (3.7" x 4.7")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk218)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk218)

95 x 116 mm (3.8" x 4.6")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk111)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk111)

88 x 119 mm (3.4" x 4.7")
Tuzemský konzumný rum - Slovlik, Leopoldov (sk51)
Tuzemský konzumný rum

Tuzemský konzumný rum (sk51)

89 x 120 mm (3.5" x 4.7")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk146)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk146)

90 x 120 mm (3.5" x 4.7")
Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk84)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk84)

89 x 120 mm (3.5" x 4.7")
Tuzemský um - Slovlik, Leopoldov (sk_9)
Mám jen obrázek:(

Tuzemský um (sk_9)

Mám jen obrázek:(
Zdroj: www.liehovary.sk
R-30 - Slovlik, Leopoldov (sk188)
R-30

R-30 (sk188)

80 x 108 mm (3.1" x 4.3")
Tuzemák - Slovlik, Leopoldov (sk249)
Tuzemák

Tuzemák (sk249)

79 x 108 mm (3.1" x 4.3")

Mé láhve plné rumu

Tuzemský rum - Slovlik, Leopoldov (sk~6)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (sk~6)

Tuzemský um - Slovlik, Leopoldov (sk~13)
Tuzemský um

Tuzemský um (sk~13)


Historie

Evropské lihovarnictví začátkem 19. století

Toto vše se dělo v době bouřlivého rozvoje lihovin průmyslu ve Francii, v Německu i v Rakousko-uherské monarchii, přesněji v její uherské části, kam patřilo i dnešní území Slovenska. Rozmach tohoto odvětví provázelo množství vědeckých objevů, které napomáhaly překonávat lihovarníkům každodenní potíže. Vědecké základy kvasného průmyslu vznikly ve Francii, odtud pochází i postup zpracování cukrové řepy i melasy na líh. Leopoldovský lihovar postavili právě na základě francouzských vědeckých poznatků. Podle historicky známých skutečností však vyráběly líh na tomto principu pouze 2 kampaně před první světovou válkou a poté od roku 1933 do roku 1949.

Francouzské objevy zdokonalili němečtí vědci, kteří se věnovali zejména mechanické části zpracování lihu. V Německu vznikly i první lihovarnické školy. Leopoldovský lihovar patřil do skupiny uherského lihovinového průmyslu s mimořádně vysokou úrovní. Prof. Dr. Jean Effort z Brusselského kvasného institutu, vynikající vědec, autor mnoha vynálezů v oblasti kvasného průmyslu a znalec poměrů v uherském lihovarnictví se vyjádřil takto: "V Rakousku, zejména však v Uhersku, vyvíjelo se lihovarnictví zcela odlišně od vývoje ve Francii a v Německu. Vznikly tam první velkokapacitní lihovary, které vedly technici špičkové úrovně. Za rozkvět lihovarnické výroby děkují tam velmi mnoho těmto snaživým a inteligentním spolupracovníkům, kteří s neutuchající pílí a nadšení prováděly výzkumné práce a ze svého zaměstnání dokázali udělat skutečné umění. Tito uherští technici přivedly na vysokou technologickou a technickou úroveň nejen lihovary ve své vlasti, ale uvedli do života i moderní lihovarnický průmysl v Americe, kde na přelomu 19. a 20. století vedly jistý počet továren na výrobu lihu."

První kampaň a válečné události

Po první kampani v roce 1911 vykoupil Uherský Lihovarský kartel zemědělských lihovarů po vícenásobném jednání od akciové společnosti celou majetkovou podstatu lihovaru a daroval ji uherskému státu s podmínkou, že se v něm nebude vyrábět líh. Proč? Kartel viděl v leopoldovském lihovaru nebezpečnou konkurenci a ohrožení vlastních pozic na trhu s lihem. Krátce po této ztrátě přišla I. sv. válka a po ní se továrna dostala do rukou československého státu.

V r. 1923 dal stát lihovar do nájmu Spolku slovenských cukrovarů pod názvem Považský liehovar v Leopoldove. Až do roku 1929 se v závodě vyráběl rafinovaný líh jemný a velejemný z nakoupeného surového lihu, denaturovaný líh, rum, lihoviny konzumní a značkové a jako přidružená výroba se až do roku 1950 těžily štěrkopísky. 11. července 1930 založili okolní statkáři a dobře situovaní živnostníci novou akciovou společnost Nájom štátneho liehovaru a rafinérie, úč. spol. v Leopoldově. Pod tímto názvem fungoval lihovar až do znárodnění. V období II. sv. války dali majitelé zrekonstruovat průmyslový lihovar a rozšířili tak surovinovou základnu. V zadní části areálu vyrostla rozlehlá budova se zařízeními na komplexní zpracování cukrové řepy a melasy s unikátním zařízením na výrobu glycerolu technologií podle patentu Zdenka Staška. Podle dostupných pramenů výroba glycerolu takovýmto způsobem neměla obdoby nikde na světě.

Začátkem roku 1942 začali stavět i nynější administrativní budovu.

Roky 1945 - 1948

Během II. sv. války leopoldovský lihovar neutrpěl žádné škody na budovách a zařízeních. Po přechodu fronty zde byly dočasně zřízeny letecké dílny Rudé armády - opravovali se zde letecké motory. V r. 1945 adaptovali starou likérku na ovocný lihovar, kde se vyráběl zejména Borovičkový destilát. Po osvobození se závod dostal pod národní správu. Vznikl národní podnik s poměrně širokým předmětem podnikání (výroba a zušlechťování všech druhů lihu, výroba likérů a lihovin, sodovek s přísadou i bez přísady, umělého a přirozeného ledu, octa, ovocných šťáv, nealkoholických nápojů, obchod s vínem a pivem...)

Po únoru 1948

Spolu s ostatními potravinářskými a lihovarnické podniky prošel po únoru 1948 i leopoldovský lihovar obdobím změn a reorganizací, které vyžadovaly zejména řadu opatření v oblasti ekonomiky a řízení. V roce 1952 připojili k podniku 38 zemědělských družstevních lihovarů, později k nim přibyly ještě další. Po reorganizaci se n. p. Západoslovenský lihový průmysl sestával ze základního závodu s výrobou surového lihu, rafinovaného lihu jemného a technického, denaturovaného lihu, lihovin konzumních i značkových a některých dalších komodit. V první polovině 60. let v závodě proběhla rozsáhlá investiční výstavba a vybudovali nové provozu na výrobu kyseliny citronové a sušených krmných kvasnic. Nárůst výroby zaznamenala i nejstarší část závodu - průmyslový lihovar. Začala pracovat nová centralizovaná octárna, která umožnila několikanásobné zvýšení produkce kvasného octa.

Dnes je lihovar akciovou společností, která navazuje na to nejlepší z jeho bohaté historie. Současní majitelé sledují vývoj v lihovarnictví ve vyspělých zemích a drží krok s nejnovějšími trendy.

[Zdroj: Firemní web, cit. 2005]

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Nájom štátneho liehovaru a rafinerie v Leopoldové", založeno 1912.Galerie obrázků

Ilustrace
Inzerát, 1922

Zde jsou plné texty z etiket

sk233: Tuzemský rum; 40%; Zápodoslovenský liehový priemysel, národný podnik; Závod: Leopoldov

sk97: 40%; Tuzemský rum; Západoslovenský liehový priemysel, národný podnik, Leopoldov; Pov. Min. pre zás. lidu zo dňa 8.III.1923 č. 3734/1142

sk192: Tuzemský rum; Rok výroby; ŠMC: Kčs 65.-; Slovlik, národný podnik Trenčín, závod Leopoldov; UN MPPV 2954; Obsah 1 l

sk218: Tuzemský rum; Rok výroby; ŠMC Kčs 65.-; Slovlik, národný podnik Trenčín, závod Leopoldov; ÚN MPPV 2954; Obsah 1 l

sk111: Slovlik, národný podnik; Tuzemský rum; ŠMC: 1 l Kčs 100.-, O.5 l 50.- Kčs; ON 56 7081; Trenčín, závod 03 Leopoldov

sk51: Tuzemský konzumný rum; 40%; Biotechnologický podnik š.p., Leopoldov; 1 l, 0,7 l, 0,5 l; ON 56 7008

sk146: BIOPO; Tuzemský konzumný rum; 40%; BIOPO, s.r.o., Leopoldov; 1 l, 0.7 l, 0.5 l; PN 30/92 Lp

sk84: Since 1911; Leon; Tuzemský rum; vysoko cenený pre svoju typicků vooňu jagavú jantárovú farbu; 36% / 0.5 l; Liehovar Leopoldov

sk_9: Since 1911; Leon; Tuzemský um; 40% / 1 l; Slovenské liehovary a likérky

sk188: Leon; Since 1911; 0.5 l; 30% obj; Slovenské liehovary & likérky; Tradicia od roka 1911; 8586000133815

sk249: Leon; Since 1911; Tuzemák; 0.5 L; 37.5% obj; Slovenské liehovary & likérky; Tradicia od roka 1911; 8586000136397

sk~6: Since 1911; Leon; Tuzemský rum; vysoko cenený pre svoju typicků vooňu jagavú jantárovú farbu; 36% obj / 0.5 l; Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov; Zloženie: voda, lieh jemný, arómy, cukor, liehovinový kulér; dátum výroby uvedený na obale; Vyrobené na Slovensku; 8586000550063

sk~13: Leon; Since 1911; Tuzemský um; liehovina; 40% vol; 0.5 l; Slovenské liehovary a likérky; Tradicia od roku 1911; Distributor: SLaL - trade, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov; Zloženie: lieh, rumová aróma, cukor, farbivo E150d; Vyrobené na Slovensku; 8586000550032

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies