Woodford Hill

  rumy z celého světa

Historie

Panství a vesnice na severovýchodním pobřeží Dominiky se táhnou od Eden River až po L'Ance Noir. Před více než 1400 roky existovaly při ústí řeky Woodford Hill River významné indiánské vesnice. Když sem na začátku 18. století přišli Francouzi, nazvali místo La Soie podle keře Bois La Soie. Celá farnost se nazývala Quatre de La Soie. Za britské okupace Dominiky po roce 1763 byla oblast rozprodána. Tři sta akrů koupil Napleton Smith. Stejně jako jinde na Dominice, i tady místní pojmenovávali panství podle majitele. Proto současný kreolský název pro Woodford Hill je Simit (kreolská výslovnost jména Smith).

Po většinu 19. století bylo panství ve vlastnictví cukerného krále Dominiky Charlese Leathama a jeho dědiců a patřilo mezi největší producenty cukru. Pět let před emancipací pracovalo na Woodford Hill 112 otroků vyrábějících ročně 66.000 liber cukru, 2550 galonů rumu a 400 galonů melasy. Na pobřeží je dodnes možné vidět ruiny cukrovaru. Byl zde přístav pro obchodní lodě a na La Soie Point malá pevnost na ochranu zálivu. V roce 1795 připlulo do zálivu francouzské invazní loďstvo a neúspěšně se pokusilo okupovat ostrov. Stejně jako podél severního a východního pobřeží, tak i tady vznikly po emancipaci vesnice na kopcovité půdě mezi dvěma panstvími, v tomto případě mezi Woodford Hill a Hodges. Na konci 19. století měl Woodford Hill rozlohu 1.123 akrů. Koupil jej Estates Investment Trust of Dominica. Ve 30. létech 20. století jej koupil kapitán Stebbings a od jeho vdovy ve 40. létech Frobel Laville a ten jej v roce 1948 prodal společnosti Messrs Foley and Band of Antilles Products. Když tuto společnost koupila Van Geest banana company, byla i plantáž v roce 1954 převedena na Geest.

V roce 1974 byla velká část pozemků podél pobřeží vládou Patricka Johna znárodněna pro předpokládanou stavbu letiště a další projekty ve spolupráci s pašerákem zbraní Sidney Burnette Alleynem. Na přelomu 70. a 80. let Geest rozdělili zbytek plantáže na menší pozemky prodávané především vesničanům. Obec Woodford Hill se nachází na západní hranici původního panství. Skládá se mapř. z Small Farm, Mount Sylvie, Lareau a Big Cedar. Dlouho byl Woodford Hill vnímán jako obec zemědělských dělníků, ale od 70. let se služby lepší, vznikla škola, zdravotní středisko, družstevní záložna a zlepšilo se bydlení. To vše mění komunitu.


Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies