Saint James, Sainte-Marie

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1894


Text: 5265. Lambert P, kereskedő czég Marseilleban. képvisolője Nyiri; Lajos dr. ügyvéd által, a budapesti keresk. s iparkamaránál 1894. övi szeptember hó 1-én d. e. 10 órakor belajstromoztatta mars'eillei kereskedése részére, ínég pedig rumra alkalmazandó s itt 2883. kam. sorszám alatt ábrázolt védjegyét a palaczkokon czimlapul alkalmazza. 5265. lajstr. szám, V. csoport, 1320. lap. 2883.

English: Lambert P, merchant firm in Marseilles. represented by Nyiri; Dr. Lajos by a lawyer in Budapest. s at the Chamber of Commerce on September 1, 1894 d. e. At 10:00 a.m. he registered it for his trade in Marseilles, and it applies to rum, and here 2883. kam. uses its trademark depicted under serial number on the front of the bottles. 5265. register number, group V, page 1320. 2883.

<< Vorher

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website erzielen. Mehr erfahren