Dynybyl, Říčany

fullCollId

Rumové etikety

Jemný čajový rum - Dynybyl, Říčany (cz818)
Jemný čajový rum

Jemný čajový rum (cz818)

74 x 92 mm (2.9" x 3.6")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz817)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz817)

84 x 34 mm (3.3" x 1.3")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz1444)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz1444)

111 x 147 mm (4.4" x 5.8")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz553)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz553)

129 x 105 mm (5.1" x 4.1")
Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz_352)
Mám jen obrázek:(

Tuzemský rum (cz_352)

Mám jen obrázek:(
Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz_331)
Mám jen obrázek:(

Tuzemský rum (cz_331)

Mám jen obrázek:(
Zdroj: Aukro
Jemný rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz689)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz689)

70 x 101 mm (2.7" x 4")
Jemný rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz1465)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz1465)

71 x 101 mm (2.8" x 4")
Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz873)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz873)

114 x 81 mm (4.5" x 3.2")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz36)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz36)

70 x 53 mm (2.7" x 2.1")
Jemný rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz1806)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz1806)

120 x 92 mm (4.7" x 3.6")
Jemný rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz1805)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz1805)

118 x 89 mm (4.7" x 3.5")
Jemný rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz1908)
Jemný rum tuzemský

Jemný rum tuzemský (cz1908)

121 x 91 mm (4.7" x 3.6")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz38)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz38)

119 x 92 mm (4.7" x 3.6")
Čechoslovackij Rom - Dynybyl, Říčany (cz527)
Čechoslovackij Rom

Čechoslovackij Rom (cz527)

105 x 86 mm (4.1" x 3.4")
Karpatský rum jemný světlý - Dynybyl, Říčany (cz1549)
Karpatský rum jemný světlý

Karpatský rum jemný světlý (cz1549)

120 x 90 mm (4.7" x 3.6")
Ron Caribe - Dynybyl, Říčany (cz41)
Ron Caribe

Ron Caribe (cz41)

94 x 148 mm (3.7" x 5.8")
Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz43)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz43)

78 x 111 mm (3.1" x 4.4")
Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz44)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz44)

79 x 111 mm (3.1" x 4.4")
Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz348)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz348)

80 x 111 mm (3.1" x 4.4")
Tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz2224)
Tuzemský

Tuzemský (cz2224)

79 x 111 mm (3.1" x 4.4")
Tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz2225)
Tuzemský

Tuzemský (cz2225)

79 x 110 mm (3.1" x 4.3")

Mé láhve plné rumu

Rum tuzemský konzumní - Dynybyl, Říčany (cz~280)
Rum tuzemský konzumní

Rum tuzemský konzumní (cz~280)

Rum tuzemský - Dynybyl, Říčany (cz~268)
Rum tuzemský

Rum tuzemský (cz~268)

Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz~4)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz~4)

Tuzemský rum - Dynybyl, Říčany (cz~107)
Tuzemský rum

Tuzemský rum (cz~107)

Sabor del Caribe - Dynybyl, Říčany (cz~36)
Sabor del Caribe

Sabor del Caribe (cz~36)


Historie

1918 - firma založena na pražském Žižkově.
1942 - přestěhování do Říčan
1848 - znárodnění
1991 - navrácení podniku rodině Emila Dynybyla
1999 - firmu získala Vin & Spirit, Švédsko

[Zdroj: Firemní web, cit. 2003]

Emil Dynybyl se narodil 21. listopadu 1897 v Praze na Žižkově. Vyučil se obchodním příručím. V roce 1918, kdy začal v pronajatých prostorách na Žižkově výrobu, mu bylo 21 let a byl svobodný.

Dne 19. listopadu 1919 nahlásil Okresní správě politické na Žižkově, že bude provozovat výrobu likérů ve své výrobně na Žižkově studenou cestou, a přihlásil se za člena společenství výrobců likérů.Jeho žádosti bylo vyhověno až 16. listopadu 1920. V povolení stálo: "...ku nákupu za účelem dalšího prodeje ku obchodování s těmito předměty vlastní výroby: koňaku, rumu, slivovice, punče a likérů různých druhů své výroby."

Vzhledem k tomu, že se výroba dařila a rozrůstala, požádal v lednu 1926 majitel o zápis do obchodního rejstříku. Žádost k soudu přišla 2. února 1926 a ten zapsání firmy ve znění navrhovaném majitelem neprodleně schválil. Návrh na název firmy zněl: "Likéry a lihové nápoje "Verda Stelo" Emil Dynybyl. Česká finanční prokuratura se postavila proti zápisu. Svůj postoj zdůraznili úředníci následovně: "Dle čl. 16 odst. 2 obchodního zákona může znění firmy obsahovat dodatky blíže určující závod nebo osobu." Postavili se proti označení "Verda Stelo", tedy názvu "Zelená hvězda", a zdůrazňovali, že toto označení nemá s výrobou ani další činností jmenovaného žádnou souvislost, a také není prokázáno, že by šlo o ochrannou známku.

Obchodní a živnostenská komora však po provedené kontrole v podniku zjistila, že výroba odpovídá tomu, co firma nahlásila, a proti zvolenému znění názvu firmy neměla námitky. Navíc komora upozornila, že majitel firmy Dynybyl má na známkovém úřadu chráněnou slovní známku "Verda Stelo" od17. listopadu 1921 pod č. rejstříku 18 163 pro likérové výrobky. Tímto firmua její název podpořila. A v březnu 1926 rozhodl Vrchní zemský soud v Praze jako soud rekurzní, že název firmy, jak to požadoval její majitel, vyhovuje po všech stránkách zákonům a není s nimi v žádném rozporu. Odmítl tak rekurz finanční prokuratury.

V průběhu hospodářské krize se i přes řadu potíží firma udržela, a to díky tomu, že za dobu uplynulých deseti let nashromáždil její majitel dostatečný kapitál. Po ukončení hospodářské krize a po oživení československé ekonomiky se situace dále zlepšovala, a tak mohl majitel zakoupit v roce 1939 dřevozpracující firmu Lehovec v Říčanech, tzv. kopytárnu, kde se vyráběly dřevěné výrobky pro obuvnické dílny. Součástí areálu byla i stará říčanská elektrárna. V této době již bylo zaměstnáno u firmy na Žižkově celkem 47 osob

Okupace republiky však ztížila situaci českých živnostníků avýrobců. Především museli používat pro své firmy dvojjazyčné názvy,novou registraci podle říšských zákonů. Například v žádosti o změnu protokolace a názvu firmy, kterou firma podala v červenci 1941 vzhledem k velkému rozšíření podniku, již používá majitel dvojjazyčný opis živnostenského listu a prohlášení o arijském původu.

Ve své žádosti pojmenovává firmu Nápojový průmysl "Verda Stelo", Emil Dynybyl, Praha XI. Změnil se nejen název, ale i obsah činnosti. Podle živnostenského listu z roku mohl vyrábět alkohol pouze studenou cestou, kdežto podle nového živnostenského listu z roku 1940 mohl provozovat živnost výroby lihovin destilací. Dále mu nový list umožňoval i výrobu ovocných a maltosových vín, neléčivých i lihuprostých limonádových sirupů.

O zvýšeném rozsahu výroby svědčí zakoupení objektů v Říčanech a jejich přestavba nalihovar. Dodnes jsou v části říčanského objektu vidět vybudované kádě na kvašení ovoce. Výroba zde byla zahájena v průběhu roku 1942. Po dohodě s obchodní a živnostenskou komorou však byl stanoven konečný název firmy u Krajského obchodního soudu jako soudu rejstříkového pro zápis do obchodního rejstříku: Továrna na lihoviny, šumivá vína a šťávy "Verda Stelo", Emil Dynybyl, Praha XI.V německém jazyce se firma nazývala Spirituosen, Schaumwein und Frucht säftefabrik "Verda Stelo", Emil Dynybyl, Prag XI.Ochranná známka "Verda Stelo" platila také pro všechny výrobky firmy, a to od 16. dubna 1942 pod číslem 77 625. Po osvobození a obnovení samostatné Československé republikyse firma i nadále úspěšně rozvíjela. Měla dva prokuristy; jedním z nich byla manželka pana Dynybyla.

27. února 1948 zavedl Zemský národní výbor v Praze do majetku a podniku národní správu. Správcem byl ustaven Československý průmysl lihovarský a drožďařský, národní podnik, Praha II, Na Poříčí 28, který do podniku stanovil svého zmocněnce. Dosavadní majitelé se museli zdržet jakéhokoliv zásahu do jednání národních správců. Ti museli zajistit jak chod podniku, tak celé jeho hospodaření. Národním správcem byl jako zastupitel průmyslu jmenován Bohumil Rejfek z Prahy XI.V roce 1948 byla na základě znárodňovacích dekretů, stejně jako desítky dalších lihovarů, konzerváren, drožďáren a pivovarů, znárodněna i firma Emila Dynybyla. Došlo k tomu na základě vyhlášky ministra výživy z 21. června 1948 číslo 1232, část 123, ve druhé etapě znárodnění.

Dne 28. června 1948 byla zrušena i národní správa a národní správce byl zproštěn funkce. Firma Dynybyl byla ministerstvem výživy v Praze začleněna vyhláškou 2166 v Úředním listě I, část 161/48, do národního podniku Československé lihovary a octárny v Praze. Spolu s vinnými sklepy v Hlubočepích, likérkou na Žižkově a vinnými sklepy na žižkovském nákladovém nádraží byl i ovocný lihovar v Říčanech začleněn postupně do Koncernu konzerváren a lihovarů Praha. Po roce 1950 začalo koncentrování likérek a lihovarů do větších celků. Již od roku 1945 byl podnik budován tak, že se postupně zařadil mezi největší a kapacitně nejvýkonnější lihovary v tehdejším Československu. V rámci snižování počtu lihovarů, likérek a obdobných zařízení došlo k tomu, že pražská provozovna byla v roce 1952 zrušena a celá výroba přenesena do Říčan.

Od padesátých let tak vyráběl říčanský lihovar konzumní lihoviny teplou i studenou cestou v mnoha druzích, slivovici, šampaňské, ovocné sirupy a dezertní vína. Zajišťoval rovněž prodej různých dovážených vín. Kvalita výrobků byla na takové úrovni, že od roku 1961 převzal lihovar výrobu značkových výrobků Krohn Brothers – Souček Mochov, čímž dokázal stoprocentní kvalitu své práce. Jak rychle vzrůstala výroba, dokazuje následující srovnání. V roce 1960 vyrobil závod asi 140 000 lahví, o 9 let později už to bylo 2 322 000 lahví značkových lihovin (kromě Kemény) a 365 000 miniatur.

Závod se stal držitelem několika mezinárodních vyznamenání za kvalitu výrobků. Na mezinárodní přehlídce lihovarů v Pardubicích získal Grand Prix a zlaté a stříbrné medaile za značkové lihoviny.

Po roce 1989 byl podnik navrácen dceři pana Dynybyla. Firma se po čtyřiceti letech vrátila k dlouholeté rodinné tradici a navázala na obchodní úspěchy minulosti. Protože rodina dcery pana Dynybyla žije v Kanadě, rozhodla se firmu prodat. Vzhledem k tomu, že říčanský lihovar měl mimořádně dobré jméno nejen doma, ale i v zahraničí, koupila ho v roce 1999 švédská firma Vin and Spirit AB, která je výrobcem světoznámé Absolut Vodky. Tak se stala likérka v Říčanech majetkem Švédského království.

[Zdroj: Firemní web, cit. 2003]

Roku 2005 firma [tj. Vin and Spirit AB] prodala veškeré ochranné známky společnosti Bohemia Sekt a výrobu v Čechách zastavila. V areálu někdejšího slavného podniku dnes sídlí výrobce železných slitin Commexim Group a likéry Dynybyl se pod hlavičkou Bohemia Sektu vyrábějí v Mikulově.


Roku 2005 se majitelem chátrajícího závodu stala společnost Titan Real Invest, která začala plánovat přestavbu na obchodní centrum. Konverze někdejšího průmyslového areálu proběhla v letech 2009 až 2011 a s výsledkem je spokojen jak investor, tak město.

[Zdroj: E15.cz (příslušná stránka), cit. 2012]


Galerie obrázků

Ilustrace
Praděd
Ilustrace
Brandy
Ilustrace
Žitná

Zde jsou plné texty z etiket

cz818: Prvotřídní jemný čajový rum; Jakost; Vyrábí: Emil Dynybyl, Praha XI; Pov. podle vl. nař. čís. 377/1920 - č.j. 23558/2999

cz817: Rum tuzemský 32%; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 - č.j. 23558/2999; Vzrábí: Emil Dynybyl, Praha XI, Chelčického 25/27; cena K

cz1444: Rum tuzemský; E. Dynybyl, Praha; Spojené lihovary a octárny, národní podnik, Praha, Likérka v Praze XI, Chelčického 25-27; Povoleno podle vl. nař. čís. 377/1920-č.j. 23558/2990; 40=

cz553: 41%; Rum tuzemský; S přídavkem pravého rumu Martinique; Spojené lihovary a octárny, národní podnik; Likérka a vinné sklepy Praha XI.; Ovocný lihovar Říčany; TR 222

cz_352: 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; UN-MPP-29-54; Ministerstvo potrav. průmyslu a výkupu zemědělských výrobků - HS lihovarů a škrobáren; Spojené lihovary, národní podnik, Říčany u Prahy; Pov podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. I/IV-17819/1467-1948; GT 01

cz_331: 40%; 0,65 lt; Min. potrav. prům., hl. spr. líh a škrob; Tuzemský rum; Spojené lihovary, nár. podnik Praha, závod Říčany

cz689: Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu; MPPV - Hlavní správa lihovaru; 40%; Jemný rum tuzemský; S přísadou zámořského rumu; Obsah 0,45 l; Spojené lihovary, nár. podnik, závod Říčany u Prahy

cz1465: Ministerstvo potravinářského průmyslu; MPP - Hlavní správa lihovaru; 40%; Jemný rum tuzemský; S přísadou zámořského rumu; Obsah 0,45 l; ÚN MPP 185 55; Spojené lihovary, n. p., závod Říčany u Prahy

cz873: 0.95 lt; MPPV - Hlavní správa lihovarů; Tuzemský rum; Spojené lihovary, n. p., Praha, závod Říčany u Prahy; Dům potravin

cz36: 40%; Rum tuzemský; ON 567008; obsah 0,2 l - 15,50 Kčs; Středočeská Fruta, n.p., Mochov, závod Říčany u Prahy

cz1806: Obsah 0.65 l, SMC Kčs 49.50.- 40%; ř; 40%; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; ÚNK 567082; Spojené lihovary, n.p., závod Říčany u Prahy

cz1805: Obsah 0.95 l, SMC Kčs 71.- 40%; ř; Obsah 0.45 l, SMC Kčs 34.50, 40%; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; ÚNK 567082; Spojené lihovary, n.p., závod Říčany u Prahy; OTK

cz1908: ÚNK 567082; Obsah 0.95 l, SMC Kčs 85.- 40%; ř; Obsah 0.45 l, SMC Kčs 41,-, 40%; Jemný rum tuzemský s přísadou zámořského rumu; Spojené lihovary, n.p., závod Říčany u Prahy

cz38: 40%; Rum tuzemský; Obsah 1 l; 83,- Kčs; Středočeská Fruta, n.p., Mochov, závod 13 - Říčany u Prahy

cz527: Soderžanie butylki 0.45 lt; 40%; Čechoslovackij Rom; Čechoslovakija

cz1549: Karpatský rum jemný světlý; Vyrobeno s přídavkem ovocného destilátu; Obsah 0.5 l; 38% Konzumní lihovina; MC 50.- Kčs; Středočeská Fruta, k.p., Mochov, závod Říčany u Prahy; ON 56 7008

cz41: Key; Ron Caribe; 3/4 quart - 80 proof; produced and bottled United Distilleries Prague; product of Czechoslovakia

cz43: 40%; Rum tuzemský; Středočeská Fruta, k.p., Mochov, závod Říčany u Prahy; Obsah 0,5 l - ON 56 7081 - 50.- Kčs

cz44: Dynybyl, s.r.o., Říčany u Prahy; Tuzemský rum; Výrobek je připraven výhradně z nejkvalitnějších surovin; 40% - PN 56 7008 - 0,5 l; 8594002710187

cz348: Dynybyl s.r.o.; Kontakt: Říčany u Prahy; Tuzemský rum; Dynybyl, s.r.o., Gutova 145, Praha 10; Výrobek je připraven výhradně z nejkvalitnějších surovin; PN 567007; 37.5% alk.obj.; 052 l objem; Složení: líh jemný, rumová tresť, cukr max. 5 g/l, barvivo kulér E150a, vanilkové aroma; 8594002710392

cz2224: Dynybyl; Tuzemský; Nová vůně, lepší chuť; 37.5%; Založeno roku 1918; 0.5 l

cz2225: Dynybyl; Tuzemský; Originál; 37.5%; Distillery Dynybyl 1918; 0.5 l; 8594002710552

cz~280: 40%; Rum tuzemský konzumní; Středočeská Fruta, k.p., Mochov, závod Říčany u Prahy; Obsah 0,5 l - ON 56 7008 - 50.- Kčs

cz~268: 40%; Konzumní rum tuzemský; Briliant; ON 56 7008; 0.2 l; MC 24.- Kč - 29.-; Středočeská Fruta, k.p., Mochov, závod Říčany u Prahy

cz~4: Dynybyl s.r.o.; Tuzemský rum; Dynybyl, s.r.o., barákova 237, Říčany u Prahy; 37.5% alk.obj.; výrobek je připraven výhradně z nejkvalitnějších surovin; 0.2 l objem; Složení: líh jemný, rumová tresť, cukr max. 5 g/l, barvivo kulér E150a, vanilkové aroma (přírodní, přírodně identické a umělé aromatické látky); PN 56 7007

cz~107: Dynybyl; Tuzemský rum; Výrobek je připraven výhradně z nejkvalitnějších surovin; 37.5% alk obj; 0,5 l; Složení: líh velejemný, rumová tresť, cukr max 5 g/l; barvivo kulér E150a, vanilkové aroma (přírodní, přírodně identické a umělé aromatické látky); 8594002710552

cz~36: Ron caribeno importado z nejjemnějšího importovaného karibského rumu; Ron = rum Sabor del caribe; Barranquilla Colombia; Dynybyl s.r.o., Říčany u Prahy; PN DY 07; Blanco añejo seco; 38% vol; e 0.5 l; 8594002710552; 8594002710323

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies