Česká republika

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

Em. Lichtwitz, Opava

Nemám žádné etikety:(


Historie

Historie vzniku konzervárny v Opavě zasahuje do druhé poloviny 19.století. Firma Emanuel LICHTWITZ - výrobce rosolky a likérů byla založena v r. 1861 v Opavě a v r. 1863 byla zapsána do obchodního rejstříku pod názvem "Em. LICHTWITZ". Po znárodnění v létech 1948-1949 byl závod začleněn do národního majetku podniku Slezský lihovárenský průmysl, později Slezské lihovary, národní podnik Ostrava. Postupně od r. 1953 do r. 1958 docházelo k útlumu a posléze ke zrušení výroby lihovin. Postupně byla tato výroba nahrazována konzervárenskou výrobou - výroba sterilovaných okurek, zelí, kompotů, octa a masových konzerv. Od r. 1992 byl sortiment výrobků doplněn o výrobu cestovního občerstvení - paštik. Postupem doby docházelo v důsledku privatizace a restrukturalizace ke změnám vlastnických vztahů a společnost prošla několika etapami organizačních změn (Severomoravské lihovary a konzervárny, SELIKO n. p., SELIKO a.s.)

Všechny uvedené změny vyústily v ustavení akciové společnosti. SELIKO Opava a.s.. která vznikla dne 8.11.1999 jako samostatná dceřinná akciová společnost SELIKO a.s. Svou činnost takto nově vzniklá společnost započala dne 1.6.2000. K tomu datu současně došlo v souvislosti s odkupem a instalací technologií z bývalého závodu SELIKO a.s. ve Frýdku Místku (výroba ovocných pomazánek) k rozšíření nabídky potravinářského sortimentu o program ovocných pomazánek v malo i velkospotřebitelském balení.

[Zdroj: Seliko, cit. 2006]

Rodina Lichtwitz

Široce rozvětvená rodina původem z Osoblahy. Někteří ze členů rodiny se zabývali výrobou likérů jak v Krnově, tak i v Opavě. V matrice je zaznamenán roku 1921 sňatek Leo Becka s Hildou Lichtwitz. Tyto dvě spřízněné rodiny také společně podnikaly – v Krnově sídlila likérka Beck&Lichtwitz.


Vedle textilní výroby, pro kterou se městu dostalo názvu ”Slezský Manchester”, byla v Krnově dalším důležitým odvětvím s téměř stoprocentní židovskou účastí výroba likérů. Nejstarší likérku založil roku 1854 Adolf Pollak, k dalším likérníkům patřili např. Jakob Bäuml, Ferdinand Lichtwitz, Langer&Rösner, Heinrich Reik a zejména pak Siegfried Gessler, dvorní c. a k. dodavatel likéru ”Altvater” (Praděd)...Hledání v textech na etiketách

(?)
Hledat celá slova místo částí slov (?)
Hledat také v informacích o společnosti (?)

Poslední úpravy: 9.4.2006 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997