Gottschlig Ágoston, Budapest

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1894


Text: 5131. Gottschlig Ágoston kereskedő Budapesten, képviselője : Fodor Antal dr. ügyvéd által a budapesti kereskedelmi s iparkamaránál 1894. évi julius hó 12-én d. e. 11 órakor belajstromoztatta budapesti kereskedése részére, még pedig a 2808. k. sz. téára, 2809. és 2818. likőrre, 2810., 2811., 2819., 2820., 2821., 2822. és 2823. rumra, 2812. és 2813. jamaicai rumra, 2814. és 2815. magyar cognacra, 2816. borszeszre, 2817. sósborszeszre alkalmazandó s itt 2808., 2809., 2810., 2811., 2812., 2813., 2814., 2815., 2816., 2817., 2818., 2819., 2820., 2821., 2822. és 2823. kain. sorszára alatt ábrázolt védjegyeit czimlapul alkalmazza. 5131. lajstr. szám. V. csoport, 1185., 1186., 1187., 1188., és 1189. lap.

English: Ágoston Gottschlig, merchant in Budapest, represented by Dr. Antal Fodor at the Budapest Chamber of Commerce and Industry on July 12, 1894 d.E. At 11:00 he registered it to his shop in Budapest, even in 2808. k.s. for tea, 2809 and 2818 liquor, 2810, 2811, 2819, 2820, 2821 . , 2815., 2816., 2817., 2818., 2819., 2820., 2821., 2821. and 2823. rum, uses its trademarks displayed below the title page as a header. 5131. register song. Group V, leaves 1185, 1186, 1187, 1188 and 1189

<< Vorher

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website erzielen. Mehr erfahren