Neografia, Martin (tiskař)

  rumy z celého světa

Rumové etikety

Niagara, čajový rum - Neografia, Martin (sk67)
Niagara, čajový rum

Niagara, čajový rum (sk67)

82 x 213 mm (3.2" x 8.4")

Historie

Firma byla založena roku 1869.


Historie v datech:

  • 1869 - V Turčianskom Svätom Martine (od roku 1951 len Martin) vzniká kníhtlačiareň a vydavateľstvo KÚS - Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.
  • 1918 - Spolok KÚS sa orientoval na tlačenie kníh pre viaceré slovenské vydavateľstvá. Najviac pre celonárodnú slovenskú kultúrnu inštitúciu „Maticu slovenskú“.
  • 1943 - Matica Slovenská oficiálne otvára samostatnú firmu NEOGRAFIA účastnícky spolok v Turčianskom Svätom Martine, ktorý sa podľa koncesnej listiny zaoberal tlačou peňazí a platidiel, cenných papierov, zriaďovaním kníhtlačiarní, vykonávaním tlačiarstva a všetkých prác spadajúcich do grafického priemyslu.
  • 1951 - Kníhtlačiarsky účastinársky spolok (KÚS) zamestnávajúci 150 ľudí sa spája s Neografiou (330 zamestnancov) a s ďalšími polygrafickými závodmi v okolí Stredného Slovenska.
  • 1953 - Názov „Neografia“ bol zmenený na „Severoslovenské tlačiarne“
  • 1958 - Názov „Severoslovenské tlačiarne“ sa mení na „Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. Martin“.
  • 1988 - Rozhodnutím Ministerstva priemyslu SSR, martinská tlačiareň sa stala samostatným štátnym podnikom pod názvom Tlačiarne SNP so sídlom v Martine.
  • 1994 - Neografia sa vrátila k svojmu pôvodnému štatútu akciovej spoločnosti a aj k pôvodnému majiteľovi - Matici slovenskej.

Národné noviny (1870 - 1948) vycházeli nákladem a tiskem Kníhtlačiarského účastinárského spolku.


Zánam v publikaci Adresář RČS, 1927:
Knihtisk.
Knihtlačiarsky účastinársky spolok; T 12, 30; P 400.096Galerie obrázků

Ilustrace
20.5.1921

Zde jsou plné texty z etiket

sk67: Niagara, čajový rum; Perla; Továreň na liehové nápoje, likérové špeciality, ovocné vína a šťávy, Banská Bystryca; Neografia

Tento web používá cookies k zajištění co nejlepšího zážitku na našem webu. Zásady cookies